Anna Ciarkowska – Mikropolis. Sbírání města

Mikropolis je projekt, který se odkazuje na koncept osobního města: města, které nenajdeme v turistických průvodcích, ale v nás samotných – v zážitcích, vůních, zvucích, ve spleti intimních stezek, jež nás vysílají do nejodlehlejších míst naší paměti. Na workshopech nahlédneme osobní praxe chůze po městě, odbočíme z hlavních tepen, budeme v sobě hledat gen lovce-sběrače, abychom nakonec vytvořili textové mapy vlastních míst. V průběhu setkání budeme provádět krátká cvičení, založená na expresivním psaní a kreslení.

Anna Ciarkowska – lektorka, spisovatelka, obyvatelka Lodže. Asistentka v Ústavu současné kultury Lodžské univerzity, kde vede kurzy se studenty tvůrčího psaní. Stipendistka Ministerstva kultury a národního dědictví a primátora Lodže, oceněná v roce 2021 za přínos lodžské kultuře.

Autorka mj. knih „Pestki“, „Dewocja“ (nominace na cenu Nike, česky dosud nevyšlo) a průvodce „Łódź. Ilustrowany atlas architektoniczny“. Na pozadí její práce na atlasu a projektu Miastopisanie (Městopsaní) v Lodži vzniká její osobní, efemérní průvodce městem Mikropolis.