Anna Mojżyszek – Sypané mandaly

Senzorický workshop pro vyklidnění

Krátké seznámení s tradicí sypávání mandal, praktické poznatky o původu písku a poté se necháme vést našimi smysly – hmatem (měkký písek), zrakem (symetrie a trocha chaosu), sluchem (ticho). 

Anna Mojżyszek, etnoložka. Etnologické dílny pro děti, mládež i dospělé vedu již více než deset let. Tato zkušenost, stejně jako práce v montessori mateřské škole, mi umožnila zkoumat různé techniky a metody práce s lidmi. Od jisté doby dávám přednost tichu před hudbou.