Bílomodré snění

Imaginace za doprovodu živé, relaxační hudby

Workshop nabídne základní informace o imaginačních technikách, které se používají v psychoterapii a osobnostním rozvoji. Větší část bude věnována prožitku vnitřních krajin a obrazů, které budou podbarveny neopakovatelným hudebním doprovodem (flétny, sluneční buben, zvonkohry). Cílem je nabídnout zkušenost imaginace spojené s muzikoterapií, posílení kontaktu se sebou, nalezení vnitřních zdrojů a příjemný odpočinek. Vede Jakub Majetný (klinický psycholog, psychoterapeut) a Jana Sedláková (pedagožka, organizátorka kulturních akcí a umělkyně). Jak se připravit? Stačí přinést vlastní otevřenost k sebepoznání a pohodlné oblečení. Střízlivost žádoucí.

www.psychologietesin.cz