Karolina Kartasinska – Čajové multisensorické hrátky

Tyto worskhopy mají cíl:
Rozvojový – podporují celostní rozvoj dítěte.
Preventivní – zabraňují vzniku smyslových deficitů – spojených s tzv. smyslovou deprivací (tj. nedostatečným množstvím různorodých podnětů potřebných pro normální vývoj).
Profilaktický – vedoucí je schopen předem určit smyslový profil dítěte – pokud dítě nadměrně vyhledává nebo se důsledně vyhýbá určitým smyslovým podnětům. To je první krok k odhalení poruch smyslové integrace.
Vzdělávací – rodiče a pečovatelé se naučí, jak správně stimulovat smysly batolete prostřednictvím jednoduchých aktivit a zábavy.
Hravý – činnosti probíhají formou hry.
Orientovaný na proces – není zaměřen na výsledek. Ve workshopech jde spíše o zábavu a prožívání než o plnění konkrétních výtvarných úkolů nebo úkonů.

Karolina Kartasińska – terapeutka smyslové integrace, trenérka kurzů SMYKO – MULTISENSORYKA®, Sensoplastics®, poradkyně pro nošení dětí, propagátorka kojení, členka nadace MamGrono. Více než 9 let pracuji s dětmi a jejich rodiči a poskytuji jim perinatální a rodičovskou podporu. V soukromí manželka a matka dvou dcer.

Na lekci si prosím vezměte pohodlné oblečení, které se může v průběhu ušpinit. I pro pečující osoby. Případně něco na převlečení a ručník/plenu na utření.