Category: Literární setkání 2024 CS

Anna Cieplak – Jak uslyšet? – od pozornosti vůči jiným ke sdíleným příběhům.

Rozhovor spojený se smyslovými cvičeními. Vzorec setkání předpokládá zapojení účastnic a účastníků do spolutvoření dění. Vyslechnuté příběhy popsané autorem budou výchozím bodem aktivit workshopu o všímavosti. Anna Cieplak bude odkazovat na příběhy, jež ji inspi...

Právo na ticho – DEBATA

Kromě znečištění ovzduší je hluk druhým faktorem prostředí, jenž má vliv na naše zdraví. Pro osoby se zvýšenou citlivostí může být hluk obzvláště nepříjemný, neboť vede ke zvýšené hladině stresu a výrazného nepohodlí a může je vyřadit z plnohodnotné ú...

Jakub Kornhauser – Basnířky na kola! Basníci na kola!

S Jakubem Kornhauserem budeme diskutovat o tom, zda může cyklistika inspirovat k tvůrčím činům a poskytnout zajímavý literární námět. Zamyslíme se nad vlivem pohybu na spisovatelskou práci – je to forma odpočinku od psaní, reakce na tvůrčí únavu, nebo snad jedna...

Małgorzata Lebda – ​​„Tak tedy smrt, liško“

Setkání s Małgorzatou Lebdou, autorkou románu Łakome (Wydawnictwo Znak, česky dosud nevyšlo). Květen. Konec světa. Odsud je všude daleko. Přijíždějí sem dvě ženy a za sebou nechávají svůj dosavadní život. Nečeká je však idylická realita. Rose onemocní a její manžel, aby&...

Anna Ciarkowska – Mikropolis. Sbírání města

Mikropolis je projekt, který se odkazuje na koncept osobního města: města, které nenajdeme v turistických průvodcích, ale v nás samotných – v zážitcích, vůních, zvucích, ve spleti intimních stezek, jež nás vysílají do nejodlehlejších míst naší paměti....