Cha Tao

Ukážka tradičných príprav čaju za použitia obradnej prípravy gong fu, jej popis a význam spojené s degustáciou pripravených čajov. 🍵

Jan Hasala: Sme malá čajovna špecializujúca sa na obradnú prípravu ortodoxných čajov. Čaju sa venujeme osobne vyše 10 rokov, čajovňu vlastníme 3 roky.