Chvěj se srdce moje, než odpluji od břehu – Przemek Lewandowski

Někdo kdysi řekl, že není důležitý cíl, ale cesta k němu. Ale co dělat, když cest je přespříliš a my si nedokážeme vybrat? Setkaly se dvě cesty a cíl se ukázal být nekonečným. Je těžké odhadnout, o čem se budeme bavit. Určitě se pokusíme procestovat z malého městečka ležícího v Pomořansku, přes Evropu do Izraele a následně do Číny a Thajska. A nesmíme zapomenout na knihy, filmy, myšlenky, pocity, iluze, místa reálná i ta smyšlená, země navštívené i ty, které na to ještě čekají.

Przemek Lewandowski – muž z provincie, pocházející dnes již z neexistujícího místa Drozdowo v obci Chojna. Od doby, kdy ve čtyřech letech postavil hrad z písku obklopený vodním příkopem, jehož komnaty a obranné hradby vyplnil mandelinkou bramborovou, kterou vzal z dědečkova pole, pochopil, že vstoupil na nekonečnou stezku příběhů. Tou dobou také začal lézt na stromy a vykopávat díry. V roce 1985, poté, kdy zhlédl film „Indiana Jones a chrám zkázy“ (dokonce osmkrát) v kině „Jutrzenka“ v Chojné, prohloubil se jeho zájem o zakřivení časoprostoru. Už jako náctiletý začal dodržovat pravidlo „Ztratit se v lese je čirá zábava.“ Začínajíc na dvorku a končíc na exotických cestách po celém světě, účastní se Przemek nekonečného hledání podivuhodných průchodů v realitě a předmětů se skrytým významem. Mezitím organizuje rovněž různé akce, mezi jinými festival „Włóczykij“ v Gryfině a také Filmové léto v Ińsku.