Daruj svoji čajovou misku na dobročinné účely

Dobrá vůle je to, co posouvá svět dopředu. Jen považte, o co všechno bychom přišli a kolik lidí by nemohlo naplnit svůj potenciál, kdybychom si navzájem nepomáhali. Není nám lhostejné, co se ve světě děje a proto jsme letos propůjčili své jméno dobré věci. Možná si ještě vzpomenete, že přede dvěma lety postihlo Nepál silné zemětřesení. Ani po takové době se kvůli nedostatku financí nepodařilo zcela obnovit zničenou infrastrukturu. Sympatická neziskovka Mała Polska w Nepalu si dala za cíl získat tyto prostředky,pomoci dětem a znovu vystavět a vybavit zničené školy. V tom je rádi podpoříme. Proto se na Svátku čaje bude konat bazar použité čajové keramiky, jehož výtěžek půjde právě na konto organizace. Zástupci organizace budou rovněž mít svůj stánek, a tak se jich budete moci zeptat na cokoli, co vás zajímá.
Přineste čajovou misku pro dobrou věc, tu která stojí v koutě a práší se na ní a někomu jinému by se mohla líbit. Výtěžek z aukce bude předán organizaci Mała Polska w Nepalu.