Divadlo pro nejmenší – Vanessa Andreína P. Martins

Drama je disciplína a příležitost pro děti k rozvoji svých tvůrčích schopností pod vedením dospělého. Dospělý je nicméně pouze prostředníkem, který pomáhá pochopit ideu aktivity. Svým pozitivním přístupem umožňuje růst důvěry dítěte prostřednictvím sebepoznání.

Pro nejmenší děti (3–5 let) jsou připravena dvě cvičení k lepšímu pochopení svého těla, po kterých následuje série improvizací, kde hlavním leitmotivem bude ztvárnění jednoho nebo více zvířat za pomoci masek nebo mini masek.

Pro děti od 6 do 9 let bude připraven workshop zaměřený na vztah mezi sebou samým a svým okolím. Děti budou moci popustit uzdu fantazii a vytvořit z odpadu něco zajímavého.

Vanessa Andreína P. Martins: klaun, herečka, učitelka divadelní dramaturgie. Odjakživa pracuje s dětmi, přičemž se od nich neustále učí. Snaží se pochopit, jak se stát člověkem, schopným poskytnout dítěti podporu a porozumění, a také takovým, dokáže naučit péči o životním prostředí tvůrčím a disciplinovaným způsobem.


Drama is a discipline and opportunity for children to develop their creative whole through the guidance of an adult whose interference is marked by the introduction of exercises. The adult is a mediator. Transmits understanding. Through its positive attitude allows the growth of the trust of the child in its exploitation.

For children “over tiny” (3,4,5 years of age) there are two exercises of body awareness followed by improvisation and work of one or several animals. With the use of a mask or mini-mask.

Children from 6 to 9. The child’s relationship with herself, with the other and the surrounding area. The common object (trash) and their transformation into something that part of the child’s imagination. Creation of situations and some characters.

Conditions: The minimum number of children 5. The maximum 15. 1h session. I can do 2 on Saturday and Sunday.

I would like to Ask for some help for the translation in case i will need so (introduction of the exercises. It occurred to me that a volunteer will be perfect.

Material: pillows (small and medium), card cages (box, package) of all sizes. And music.

Vanessa Andreína P. Martins: clown, actrice, drama teacher. I have been working with children since ever. And since that time i have been learning with them. Learning how to become a person that is able to give support and understanding to a child. How to create an environment that can be creative (full of potential) and disciplined.