Dr. Sven Schwannberger – Melodie ticha

Ve třech skupinách se budou podávat krásné čínské čaje – letos v naprosté tichosti. Ochutnávku budou doprovázet skladby a improvizace na renesanční zobcové flétny a flétny. Cílem je vnímat krásu lidského (mezi)konání zasazeného do tichého prostoru.

  1. Užít si krásnou hudbu/čaj v krásném prostoru. 

  2. “Umístění” umělecké akce do prostoru: ticho se přeruší přípravou čaje/hudby způsobem, který (snad) dodá účastníkům harmonii a sílu.

Dr. Sven Schwannberger je hudebník a muzikolog, hodně vystupuje jako hráč na loutnu a flétnu a vyučuje na slavné Schola Cantorum Basiliensis. Mnoho let se také věnuje asijské čajové kultuře, specializuje se na Chaozhou Gongfu Cha, a stále hledá způsoby, jak se o své zkušenosti s úctou podělit v evropském kontextu. Jeho zkušenost s čajem charakterizují styčné body mezi asijskými a evropskými dějinami idejí (například filozofický taoismus a epikureismus), stejně jako nespoutaná radost, kterou nachází ve vytříbené keramice a praxi porozumění jemným čajům. Připravuje čaj a přednáší o čajové kultuře na několika evropských festivalech a sériích akcí.