Ewa Maria Hladíková – Planetary Dance

Během Planetárního tance se tanečníci pohybují ve třech okruzích za doprovodu bubnů, které udávají stálý rytmus. Mohou běžet, chodit nebo stát uprostřed. Vnější kruh se pohybuje po směru hodinových ručiček, prostřední kruh proti směru hodinových ručiček a nejmenší kruh, třetí, nejblíže středu, se pohybuje po směru hodinových ručiček. Společně vytváříme obrovskou sílu, ztrácíme se v meditaci a pohybu. Bubny udávají rytmus a společně běháme, chodíme, stojíme, hrajeme na nástroje – to vše s předem daným záměrem. Zvu vás ze srdce, přidejte se také!

Ewa Maria Hladíková je animátorka, lektorka a instruktorka Vývojové pohybové metody V. Sherborna, jógy smíchu a dalších. Sherbornovy vývojové pohybové metody, jógy smíchu, umění a choreoterapie, narozená a srdcem na polském Baltu, žijící a pracující na české straně Beskyd.