Gabriela Mynarska – Slova v tichu

„Slova v tichu“ jsou literární dílnou. Během nich budou účastníci zkoumat své tvůrčí možnosti, aby napsali vlastní text vycházející z okamžiku zamyšlení.

Nechme promluvit ticho. Během dílny tvůrčího psaní budeme společně naslouchat tichu a pokusíme se proměnit jeho různé dimenze v text. Bude to chvíle zamyšlení a soustředění, příležitost k nalezení různých perspektiv a příležitost k sebevyjádření v literární podobě. Nemusíte mít žádné zkušenosti s psaním − stačí vám jen ochota k objevování a odvaha zkoušet nové věci. Workshop povede Gabriela Mynarska, učitelka polského jazyka a literatury, nadšená pro tvůrčí činnost a vedoucí dílen tvůrčího psaní v krakovské Ville Decius.