Jarosław Wicher – Ceremonie gongfu cha – tajemství čaje

Degustace čaje připravovaného technikou gongfu cha

Pomocí chapanu, chahai a gaiwanu, hrnku – připravím a nabídnu hostům čaj (pravděpodobně dobrý Oolong) uvařený technikou gongfu cha. Obřad bude doprovázen přednáškou o samotném obřadu, vaření čaje a vyprávění o čaji. Účastníkům budou předány vědomosti o vaření čaje v gaiwanu, o čajích, které lze tímto způsobem vařit, o počtu louhování a o měření času. Kulturní a historické pozadí vzniku této techniky, která je součástí umění vývoje ( nakonec gongfu = kung fu, což znamená „dovednost“).

Čajový nadšenec s mnohaletou zkušeností (víc než dvě desítky let se věnuje prohlubování znalostí spojených s čajem). Pracuje jako laborant na Univerzitě, čerpá radost z prohlubování svých znalostí na téma kultury a vědy spojených s čajem, který má v jeho srdci vyjímečné místo.