Karolina Kartasińska – Čajové multisensorické hrátky

SMYKO – MULTISENSORYKA® je smyslový workshop, který podporuje rozvoj malých dětí na základě metody smyslové integrace. Na workshopu jej proto hodně: poslouchání a zpívání, masírování a dotýkání se různých textur, mačkání a hnětení, malování a skotačení, pozorování a prožívání, ochutnávání a čichání, pohybu a houpání/pohupování, neomezeného multisenzorického zkoumání světa.

SMYKO – MULTISENSORYKA® mají charakter:

– Rozvojový – podporují celostní rozvoj dítěte, 

– Preventivní – zabraňují vzniku smyslových deficitů – spojených s tzv. smyslovou deprivací (tj. nedostatečným množstvím různorodých podnětů potřebných pro normální vývoj).

– Screeningový – vedoucí je schopen předem určit smyslový profil dítěte – pokud dítě nadměrně vyhledává nebo se důsledně vyhýbá určitým smyslovým podnětům. To je první krok k odhalení poruch smyslové integrace.

– Edukační – rodiče a pečovatelé se naučí, jak správně stimulovat smysly batolete prostřednictvím jednoduchých aktivit a zábavy.

– Hravé – činnosti probíhají formou hry.

– Orientovaný na proces – není zaměřen na výsledek. Ve workshopech jde spíše o zábavu a prožívání než o plnění konkrétních výtvarných úkolů nebo úkonů.

Karolina Kartasińska – terapeutka smyslové integrace, trenérka kurzů SMYKO – MULTISENSORYKA®, Sensoplastics®, poradkyně pro nošení dětí, propagátorka kojení, členka nadace MamGrono. Více než 9 let pracuji s dětmi a jejich rodiči a poskytuji jim perinatální a rodičovskou podporu. V soukromí manželka a matka dvou dcer.

Na lekci si prosím vezměte pohodlné oblečení, které se může v průběhu ušpinit. I pro pečující osoby. Případně něco na převlečení a ručník/plenu na utření.

Workshop s povinností přihlášení. Odkaz pro přihlášení zde.