Katarzyna Jackowska-Enemuo – Otwarty krąg straty

OTEVŘENÝ KRUH ŽALOBY

Zvu vás do kruhu, kde vytvoříme prostor pro prožívání a rozhovor o různých druzích ztráty. Prostor pro uvolnění toho, na co často nenacházíme místo v rozhovorech a každodenním životě. A ona je, prostě je – v nás a s námi.  

Přestože pojem „ztráta“ používáme nejčastěji pro označení smrti někoho blízkého, během tohoto kruhu jej chceme rozšířit, otevřít. Proč? Protože prožívání ztráty je vždy individuální a různé typy ztráty nelze vzájemně srovnávat. Jako truchlení můžeme prožívat jak smrt blízkého člověka, tak smrt zvířete. 

 

Ale také rozchod, ztrátu identity spojenou se změnou zaměstnání nebo bydliště a všechny další hluboké životní změny. A dokonce i naděje, které nemají šanci na naplnění. 

 

Zvu vás tedy do kruhu, kde je prostor pro prožívání a sdílení všech druhů smutku, který přijme nás i naše nejrůznější ztráty. V němž uznáváme truchlení, zármutek, ale i vše, co s nimi přichází, jako přirozenou součást našeho života. Ve kterém je pláč, ale i smích nebo jiné způsoby vyjádření, které potřebujeme, naprosto na místě. A svěřujeme je do péče jak tomuto momentálnímu společenství nás účastníků kruhu, tak širšímu světu.

Setkání je určeno pro dospělé. Základní předpoklad: laskavost. 

 

Záštita: Institut dobré smrti (fb, ig), www.instytutdobrejsmierci.pl

 

Na workshop je třeba si rezervovat místo.

 

Katarzyna Jackowska-Enemuo: kulturní antropoložka, vypravěčka, skladatelka a spisovatelka, která se již čtyři roky v praxi zabývá tématem smrti, truchlení a ztráty. V rámci iniciativy @Transitions vytváří a provádí osobní obřady přechodu – související jak se smrtí, tak s jinými významnými životními okamžiky. Doprovází lidi při prožívání smrti jejich blízkých. Neustále se vzdělává a zároveň vede různé vzdělávací aktivity zaměřené na zkrocení tématu smrti, odcházení a ztráty.