Kdo je uprchlík? Divadlo utlačovaných

Zapoj se – nezůstávej lhostejný.

Divadlo utlačovaných, to je divadelní forma vedená Augusto Boalem. Představení se dotýká společenských témat – migrace, vyloučení, integrace. Každý se může do performance zapojit – těm, kteří mají chuť, vedoucí přidělí role, které nicméně musí zůstat tajemstvím

Představení je otevřeno všem.