Koncert | Kuczeryki

Kuczeryki – toť skupina mladých lidí, které inspiroval tradiční zpěv, slovanský folklór a krása lidových písní. Sbor provádí zpěv tradiční technikou vydobytí hlasu přirozeným způsobem – jiným od všeobecně známého, klasického. Tradiční zpěv v Polsku není ani žádnou novotou, ani zašlou minulostí, ale šlo o každodenní program obyvatel polské vesnice sotva dvě generace zpátky. Společný zpěv byl přítomen během práce, zábavy, ale i během všech důležitých momentů života – od narození přes svatbu až do konce života. Charakter zpěvu souvisí se společným prožíváním emocí, jeho síla zase vychází z potřeby komunikace v každodenním životě vsi, např. při volání na otevřených prostorách.
Pro Kuczeryki je nejdůležitější síla, potěšení a radost, které nacházejí ve společném zpěvu. Tak jako dříve – neučí se písně z not, ale z odposlechu a ústním sdělením.
Na koncertě bude možné vydat se hudební poutí po stopě polských písní, ale také uslyšet východoslovanský vícehlas (ukrajinské a běloruské písně). Během Svátku čaje zazpívají písně související se Svatojánskou nocí, čili s nejdůležitějším slovanským svátkem lásky!