Lekce míru

Všudypřítomné černobílé vzorce uvažování o fenoménech migrace ve světě vedou k nárůstu násilí a nenávisti. Naším cílem je rozbít tyto vzorce a utvářet dovednosti kritického myšlení během workshopů a setkání.

Společné rozhovory, i ty nejkratší, nejúčinněji boří stereotypy a černobílé vnímání světa, a tak budují mír. Během setkání budeme hovořit o stereotypním vnímání menšinových skupin žijících v Polsku. Budeme zvažovat, jaké jsou zdroje schémat utvářejících náš obraz reality. Bude prostorem pro diskusi o příčinách současné migrace a pro reflexi současné situace na polsko-běloruských a polsko-ukrajinských hranicích.