ČAJ LIDI SPOJUJE

Hlavním tématem letošního ročníku je právě ČLOVĚK, který umí ochutnávat čaj i svět, vciťovat se, naslouchat. Člověk, který má práva i povinnosti. Nedokonalý člověk, který chce být svobodný, šťastný a v bezpečí. Chceme vytvořit bezpečný prostor podpory a respektu a hovořit o důležitých věcech – o lidských právech, rozmanitosti a solidaritě. Budeme tvořit, tančit a radovat se ze setkávání. …čti dále

„Setkání s Jiným je pro člověka zásadní událostí.
Zásadní, neboť utváří identitu. ”
E. Levinas

ČAJ

Sběry pouze nejvyšší kvality a jedinečné odrůdy v dostatečné hojnosti – poznej jej všemi smysly.

WORKSHOPY

Rádi se dělíme – nejen čajem, ale také dovednostmi a znalostmi. Inspiruj se a odejdi ze Svátku bohatší!

KONCERTY

Díky hudbě si můžeme porozumět dokonce tehdy, pokud neznáme cizí jazyky. Poznávej svět v rytmech Svátku čaje.

RODINNÁ ZÓNA

Pokud jsi rodič, můžeš využít program festivalu, zatímco se tvé dítě zabaví na kreativní lekci pod vedením učitelů z lesní školky.

SETKÁNÍ S ČLOVĚKEM

Ti, kteří byli a viděli, vyprávějí o vzdáleném světě, jdou z toho, co nás odlišuje, abychom zjistili, co nás všechny spojuje.

ART ZÓNA

Abys mohl/a malovat, musíš prý zavřít oči a začít zpívat… Zkus s námi uvolnit svůj tvůrčí potenciál!

ŽIVÁ KNIHOVNA

Někdy si vytváříš názor na někoho nebo na celou partu podle „obalu“. Pouze v otevřeném dialogu můžeš svůj názor a podrobit ho realitě.

RELAXAČNÍ ZÓNA

Ponoř se do hlubokého odpočinku. Klid, zpěv ptáků, pozornost a relaxace. Zažij čaj
v poklidném režimu.

RUKODĚLNÝ JARMARK

Skutečná kvalita pochází vždy z umění a nadšení. Svátek čaje podporuje tvůrce, řemeslníky a umělce, kteří vdechnou život předmětům denní potřeby.

ORGANIZÁTOŘI

PARTNEŘI

european_solidarity_corps_logo
Funded by the European Union