Malceramika

Malceramika vytváří unikátní keramiku. Naše produkty jsou buď ručně lepené, nebo točené na hrnčířském kole. Výpal probíhá většinou pod širým nebem pomocí techniky RAKU, saggar či v jiných typech primitivních venkovních pecí.

Tvoříme uměleckou i užitkovou keramiku jako misky, chavany, konvičky a jiné.

 

web: http://malceramika.com/

facebook: https://www.facebook.com/Malceramika-1440331446275339/?fref=ts