Michał Górski I Beata Sumera – Gorska

Zapraszamy na miłą rozmowę przy herbacie. Chętnie opowiemy o tym, jak spędzamy czas razem, poznając świat i siebie nawzajem. Wierzymy, ż e podróż e są wartościowe również dla najmłodszych, a rodzicielstwo bliskości oraz bliskość natury tylko w tym pomagają. Moż emy porozmawiać o podróż ach małych i duż ych, wszelakich tematach związanych z rozwojem i potrzebą kontaktu z naturą, a takż e o rodzinie i jej najmłodszych członkach. Nasza historia z podróż ami zaczęła się na długo przed narodzinami córeczki, ale jej pojawienie się dopełniło nasz świat. Marika pokazała nam, jak poznawać go z wielu nowych perspektyw. Co najważ niejsze, sprawiła, ż e chcemy być coraz lepszymi ludźmi i rodzicami. Wspólnie spaliśmy w namiocie na plaż ach Sokotry, poznawaliśmy Sardynię i wspinaliśmy się na skały na Hvarze. Również razem oglądaliśmy i trenowaliśmy piłkę noż ną, jazdę konną, czy po prostu piknikowaliśmy w pobliskim parku. Zapraszamy Cię do naszego małego rodzinnego świata.