Monika Serafin – Contakids

Contakids je metoda, při níž se prostřednictvím pohybu a fyzického kontaktu vycházejícího z různých improvizačních cvičení a spontánní hry rozvíjí jiná – hlubší, inspirující a vzájemně přitažlivá forma neverbální komunikace mezi rodiči a jejich dětmi. Prostřednictvím Contakids si děti zlepšují své motorické dovednosti, smyslové schopnosti a sebevědomí. Stávají se samostatnějšími. Rodiče získávají větší důvěru v sebe i své děti. Stávají se autentickými partnery svých dětí.

Rodič přestává být pouze rodičem a stává se autentickým partnerem dítěte ve hře. To je zpočátku velmi obtížné – zejména pro rodiče. Vyžaduje to odbourání našich každodenních rodičovských stereotypů v komunikaci s dítětem.

Vede Monika Serafinová – spoluzakladatelka Nadace PUNKTUM Montessori, povoláním filoložka a divadelnice :). V současné době působí jako pedagog Montessori ve školní družině a „výchova prostřednictvím umění“ pro ni zůstává důležitým tématem. Je učitelkou Contakids, stážistkou aktivit Segni Mossi.