Muzikoterapeutická relaxace – Tomáš Jarošek

čista těla i duše prožitím harmonie. Tomáš Jarošek hledá souvislosti hudby, člověka a světa, které předává druhým, aby měli více radosti, hravosti, klidu a krásy. Tomáš zahraje na muzikoterapeutické nástroje, které z velké části vyrobil sám (kalimby, zvonkohry, trubice). Účastníci budou ležet v pohodlné pozici a relaxovat. Po poslechové části bude následovat společné sdílení pro prohloubení prožitků. Na krásu a harmonii Vás naladí hang, kalimby, tónové trubice, zvonkohry a další terapeutické nástroje.

Tomáš Jarošek vystudoval umělecké terapie v Olomouci a vede muzikoterapeutické semináře na různých pobytech v Česku a na Slovensku. V tvorbě nástrojů se v současnosti věnuje převážně samohrajícím kalimbám a zvonkohrám s posláním.

Na tento bod programu je třeba se zapsat. O zápisech si přečtěte zde.