Nový hlas

Nový hlas! Tedy workshop o hlase, improvizaci a zpěvu s elektronickým médiem (páska l. electronics). Budeme pracovat na správné emisi hlasu, dobrém spodním dýchání. Budeme improvizovat s páskem, resp. elektroakustickou hudbou. Vyzkoušíme si zpívat na hlasy, dozvíme se, co je to “otevřené hrdlo”, “svalová podpora” a jak můžeme používat rozšířené hlasové techniky, aniž bychom si ničili hlas. A hlavně budeme také vytvářet a obohacovat novou hudbu o zajímavé zvuky! Workshop je určen všem, kteří rádi zpívají, pracují se svým hlasem, chtěli by zlepšit své znění a zároveň se chtějí naučit něco nového. Nová hudba, zejména elektroakustická, je vhodná k vytváření nových zvuků a objevování možností vlastního hlasu. Zpívání s páskou může být také skvělou tvůrčí zábavou!