Poznej své talenty – psychologie silných stránek – Daniela Buzková

„NEMŮŽEŠ BÝT KÝMKOLIV, ALE MŮŽEŠ BÝT NĚKÝM MNOHEM VÍCE. TÍM, KÝM JSI.“ — Tom Rath Uvědomění * Energie * Otevřenost vůči okolí. Co mě opravdu v životě baví? Od čeho začít a jak zjistit, v čem jsem opravdu dobrá/ý? Proč mi některé věci v životě jdou a dávají smysl, a jiné mě zase demotivují? Ve světě je tolik možností co mohu dělat, tak jak mám najít tu správnou cestu? Chci, aby mě práce bavila. Chci po sobě v životě něco zanechat a chtěl/a bych dát něco lidem kolem. Chci pociťovat radost ze svého profesního a osobního života. Prostě žít naplněný život :-). Studie společnosti Gallup ukázaly, že lidé využívající své talenty jsou ve své práci a osobním životě 3× efektivnější a šťastnější. Talent management aneb vedení podle talentu a silných stránek je cestou k maximálnímu využití potenciálu každého z nás. Všichni děláme svou práci lépe a s větším nadšením, když dostaneme příležitost dělat to, co nás baví a v čem vynikáme.