Právo na ticho – DEBATA

Kromě znečištění ovzduší je hluk druhým faktorem prostředí, jenž má vliv na naše zdraví.

Pro osoby se zvýšenou citlivostí může být hluk obzvláště nepříjemný, neboť vede ke zvýšené hladině stresu a výrazného nepohodlí a může je vyřadit z plnohodnotné účasti na společenském životě.

Pozvaní hosté a hostky budou hovořit o našem právu na ticho a hledat řešení pozitivně ovlivňující podobu projektovaných prostor a společenských vztahů.

Debatou bude provázet Joanna Godawa doktorka společenských věd, odborná asistentka na Institutu pedagogiky, arteterapeutka, speciální pedagožka, autorka pohádek pro děti, nadšenec do přírodní pedagogiky  a outdoor výuky, propagátorka vyučování v přírodním prostředí. 

Autorka více než 30 odborných článků o přírodě, terapii, umění, vzdělávání a handicapu. Zakladatelka dětského čtenářského klubu při Městské veřejné knihovně J. Śniegoně ve Wisle. Vede workshopy pro děti i dospělé, nejraději v lůně přírody.