Psio Crew

„Psio Crew“ je sekvence zvuků užívaná ke snížení napětí pramenícího z emočního přetlaku. „Psio Crew“ patří do skupiny neslušných verbálních frází, které jsou reakcí na podněty z okolního světa.

„Psio Crew“ – energetický potenciál uvolněný v průběhu tohoto sprosťačení, může vyvolat stav nadměrného pohnutí a zrychlení srdeční akce, u některých jedinců Homo sapiens dokonce pobouření i jiné vedlejší účinky.
Tato neškodná vulgarita (z vulgaris – lidový) nejpřesnějším způsobem definuje úspěchy výše uvedené skupiny.

V hudební rovině se Psio Crew projevuje obscénně stylistickými texty. Beskydské melodie jsou protkány elektronikou, beatem i perkusním groovem, což dodává tradičním lidovým písním nový drive.

foto: Piotr Graff