Sahara – Tibesti – Čad

Vracím se do Afriky a blížím se k horskému pásmu Tibesti. Tam mne potkávájí konkrétní události: pokus o převrat během prezidentských voleb, kopání studní výměnou za jídlo, až nakonec balím svoje věci cestou do vězení v Zuarke v jižním Čadu.

 

Jsem experimentátor. Už mnoho let cestuji s kamerou, abych se pokusil dozvědět, jak se věci doopravdy mají. Pracuji převážně sám a pronikám do života lidí. Díky absolvovaným cestám vím, že jen zkušeností práce a společného jídla je možné navázat upřímný vztah s druhým člověkem, jenž je nám kulturně vzdálený. Skrze práci a bydlení s místními poznávám jejich rodiny a rituály.

 

www.arun.pl