Samurai Show Mushin Dojo

Samurajská škola Mushin Dojo z Prahy přijíždí předvést sestavy bojového umění se zbraněmi i bez, včetně válečných pokřiků. Samurajské umění boje ze středověkých dochovaných škol Katori Shinto ryu a Takenouchi ryu Kromě cvičení s ostrým mečem (neboli katanou – iaijutsu) se věnuje též dalším zbraním – bo, naginata, ryoto, yari, kodachi, yawara a vrhu shurikenů.

Několik nejodvážnějších si bude moci vyzkoušet po workshopu páky a techniky práce s tělem a se samurajskou holí.  Cvičení skýtá vyčištění hlavy a  jiný pohled na souboj než skrze oči strachu a nucené sebeobrany. Nahlédněte pod pokličku bojovým uměním a pochopte smysl a styl výuky japonských škol.

VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=jVAfKeX7az0&authuser=0