Stručná historie Kurdistánu a revoluce v Rojavě

Blízký východ – včetně Kurdistánu a Turecka – prochází extrémně důležitým historickým obdobím. Současné geopolitické, finanční a ekologické krize se na Blízkém východě setkávají a projevují v obzvlášť kruté formě. Boje YPG a YPJ – kurdských lidových milicí proti ISIS v Rojavě (v kurdštině „Západ”) v severní Sýrii, obrátily ke Kurdům pozornost světa. V průběhu trvající syrské občanské války se politické hnutí v Rojavě snaží uvést v život myšlenky „liberálního komunismu”, či „demokatického konfederalismu”, jež jsou založeny na koncepci anarchisty Murraye Bookchina.

Během našeho setkání krátce pohovoříme o historii Kurdů a Kurdistánu, modelu vlády nad Rojavou a jejím společensko-ekonomickém rozvoji, stejně jako o jeho teorii a praxi v kontextu občanské války a prvcích „demokratického konfederalismu”, jako jsou jednotná produkce a obchod, sociální ekologie, radikální rovnost pohlaví a lokální formy přímé demokracie. Mluvit budeme také o roli Turecka, Sýrie, Iráku, Kurdistánu a jiných zemí Blízkého východu v revoluci v Rojavě.

Setkání bude probíhat v anglickém jazyce.