Tea Yoga Flow

Tea yoga flow je spojením jógy, vedené meditace a čínské čajové ceremonie. Během aktivity se pohybujeme v souladu s dechem, bez zbytečného napětí a snahy dosáhnout jakékoli pozice za každou cenu. Po přípravě těla a mysli harmonickým pohybem plynule přejdeme k meditaci s čajem. Je to činnost inspirovaná meditací buddhistických mnichů. Spojení jógy a čajové meditace je komplexním způsobem, jak opečovat své tělo i mysl. Cesta jógy a cesta čaje se zdají být odlišné, ale obě vedou k práci na sobě, sebereflexi, sjednocení těla s vědomím a také vnímání druhých a světa kolem sebe.

Povede Monika Orowiecka

Na cvičení je třeba se zapsat.