Teatr dla najmniejszych – Vanessa Andreína P. Martins

Drama jest okazją dla dzieci do rozwijania umiejętności twórczych pod kierunkiem osoby dorosłej. Dorosły jest jednak tylko pośrednikiem, który pomaga zrozumieć ideę wydarzenia. Dzięki swojemu pozytywnemu nastawieniu umożliwia wzrost zaufania dziecka względem samopoznania.

Dla najmłodszych (3–5 lat) przygotowane są dwa ćwiczenia dla lepszego zrozumienia swojego ciała, po których odbędzie się seria improwizacji, w której motywem przewodnim będą zwierzęta, przedstawione jako maski i mini-maski.

Dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat odbędzie się warsztat poświęcony relacji dziecka z samym sobą i środowiskiem. Dzieci będą mogły puścić wodze fantazji, aby przekształcić odpady w coś interesującego.

Vanessa Andreína P. Martins: klaun, aktorka, nauczycielka dramy. Pracuje z dziećmi od zawsze, ciągle się ich ucząc. Stara się zrozumieć, jak stać się osobą, która jest w stanie udzielić dziecku wsparcia i zrozumienia, a także która potrafi nauczyć troski o środowisko w sposób kreatywny i zdyscyplinowany.


Drama is a discipline and opportunity for children to develop their creative whole through the guidance of an adult whose interference is marked by the introduction of exercises. The adult is a mediator. Transmits understanding. Through its positive attitude allows the growth of the trust of the child in its exploitation.

For children “over tiny” (3,4,5 years of age) there are two exercises of body awareness followed by improvisation and work of one or several animals. With the use of a mask or mini-mask.

Children from 6 to 9. The child’s relationship with herself, with the other and the surrounding area. The common object (trash) and their transformation into something that part of the child’s imagination. Creation of situations and some characters.

Conditions: The minimum number of children 5. The maximum 15. 1h session. I can do 2 on Saturday and Sunday.

I would like to Ask for some help for the translation in case i will need so (introduction of the exercises. It occurred to me that a volunteer will be perfect.

Material: pillows (small and medium), card cages (box, package) of all sizes. And music.

Vanessa Andreína P. Martins: clown, actrice, drama teacher. I have been working with children since ever. And since that time i have been learning with them. Learning how to become a person that is able to give support and understanding to a child. How to create an environment that can be creative (full of potential) and disciplined.