Workshopy kreativní exprese © – Rima Sadurska

Dílny kreativního sebevyjádření otevírají v člověku, bez ohledu na věk, přístup k vlastnímu, unikátnímu tvůrčímu potenciálu. Zlepšují sebejistotu, rozvíjejí inteligenci a empatii. Navíc pomáhají zlepšit schopnost sebepozorování a všímavost. Využíváme pohyb, výtvarné techniky, hru se zvukem podle metody P. Hesse a vokální cvičení. Učíme se jednoduché meditační praktiky, které jsou snadné pro děti a příjemné pro dospělé. Budeme vykonávat známe činnosti neznámým způsobem.

Workshopy se uskutečňují ve spolupráci s „Pracownia Punktum Montessori“, která realizuje projekt „Pracownia Punktum Montessori – mezigenerační lokální centrum setkání, vedené metodou Marie Montessori” – projekt financovaný z prostředků programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich“.

Na tento bod programu je třeba se zapsat. O zápisech si přečtěte zde.