Wyrzeczysko / instalace site-specific – Konrad Gęca

Instalace pojednává o tématu obřadu/rituálu jako o představení, které je podmínkou trvání tradice. Jejím základním stavebním kamenem jsou úryvky z knihy „Wyrzeczysko – o oslavování v Polsku“ (Wyrzeczysko – o świętowaniu w Polsce) z roku 1976 (T. M. Ciołek, J. Olędzki, A. Zadrożyńska). Odkazy na polskou kulturu jsou však pouze výchozími body pro širší pokrytí tématu role tradice a kultury v životě člověka, bez ohledu na jeho bydliště.

Konrad Gęca:Prochází se, pozoruje, naslouchá, něco si zapisuje, kreslí, improvizuje, sestavuje, staví a dekonstruuje, eventuálně „se zrakem upřeným k dávným vzpomínkám vypráví zvláštní anekdoty, které znenadání končí, rozpojují se a rozptylují v nicotu…“ – to je z Szulce.

Spolupracoval s M Borczuchem při představení „Paradiso“, s M. Barskim tvořil nePrůvodce městem, sound-artové kabarety v duetu To Się Nie Uda („To se nepodaří“). Nejčastěji působil sólo. V rámci své první instalace site-specific (se záhadným titulem „Recorded or Real“) naslouchal, unášený na voru po jezírku.

Hrál a organizoval koncerty, cestoval po nejrůznějších koutech glóbu (a snaží se cestovat co nejvíce), vedl dílny (to už je víceméně minulostí, ač ještě nevyslovil svůj konečný verdikt). Aktuálními novinkami jsou obřady, folklor, synth-popové beaty, dřevo, ploty, zeleň a procházky.

web: dropr.com/konradgeca
dropr.com/muzykoterapia