Zahrady pro Zemi čili člověk a biorozmanitost v praxi

Zahrady pro Zemi aneb člověk a biodiverzita v praxi. Setkání s Annou Chęć z Doliny Bawole Serce. Vede mě myšlenka péče o svět na jeho maličkých kouscích, které jsou v naší péči – na našich zahradách, balkonech, pozemcích a loukách, ale také v městském prostoru, v parcích a alejích. Díky zahradničení, sklízení vlastních plodin a některým dalším praktickým řešením také ve svém životě omezuji klasický spotřební cyklus a starám se o sebe a svou rodinu – o naše fyzické i duševní zdraví. Ekologické zahradničení v duchu permakultury je pro mě v dnešním světě také formou aktivismu za biodiverzitu a ochranu klimatu.  Podporuji všímavost k prvkům zahrad/ekosystémů (včetně městských) a vztahu mezi lidmi, ostatními živými bytostmi a přírodou. „Zahrady pro Zemi“ je také slogan ekologické výchovy v Dolině Bawole Serce a název zahradní naučné stezky, která se zde nachází.  

Anna Chęć Zahradnice, aktivistka, pedagožka/trenérka. Žije a pěstuje zeleninu, bylinky a plevel v permakulturním prostředí: DOLINA BAWOLE SERCE v Bystré u Bílska-Bělé, kde vede vzdělávací aktivity. Vede nadaci ŚWIAT W NASZYCH RĘKACH a sociální podnik KOSMICZNA ARCHITEKTURA OGRODOWA, který vyrábí geodetické kopule. Spoluiniciátor celopolské sítě „MOC NASION“.

Věří, že „změna je možná. Tady a teď. Každý malý krok je důležitý. Začni tady, kde jsi, s tím, co máš, a jednej teď!“