Živá Knihovna

Živá knihovna je nástroj zaměřený na boj proti předsudkům a diskriminaci. Funguje stejně jako běžná knihovna: návštěvníci mohou procházet katalog dostupných titulů, vybrat si knihu, kterou chtějí číst, a vypůjčit si ji na stanovenou dobu. Po přečtení knihu vrátí do knihovny, a pokud chtějí, mohou si vypůjčit další. Jediný rozdíl je v tom, že v Živé knihovně jsou knihy lidé a čtení je rozhovor.

Živá knihovna se stala součástí programu Rady Evropy v roce 2003 a hnacím motorem pro její zařazení bylo poznání, že lidská práva nelze hájit a prosazovat pouze prostřednictvím právních textů. Dnes je – více než kdykoli v nedávné minulosti – třeba zvýšit povědomí širší veřejnosti o významu lidských práv pro strukturu našich demokracií a o odpovědnosti jednotlivých občanů za realizaci abstraktních lidských práv v jejich každodenním styku.

Cílem akce Živá knihovna je vytvořit inkluzivní a bezpečný prostor, kde se jednotlivci mohou zapojit do smysluplných rozhovorů s „lidskými knihami“.

Přijali jsme veškerá opatření, abychom zajistili, že akce Živá knihovna poskytne všem účastníkům bezpečné a respektující prostředí. Bezpečné a respektující prostředí pro všechny účastníky.