Fire Ceramics

Tworzę unikalną ceramikę użytkową, która powstaje na ziemi świętokrzyskiej i stamtąd też pochodzi większość surowców, które wykorzystuję do komponowania własnych szkliw.

Naczynia toczone są na kole garncarskim i wypalane w atmosferze redukcyjnej, w piecu opalanym drewnem, gdzie popioły i ogień dodatkowo “malują”

kamionkowe przedmioty, nadając im niepowtarzalności.