Connection dance – Magdalena Kokora

Magdalena Kokora z Kokora dance zaprasza do tańca, gdzie będziemy odnajdywać własne stopy, będziemy tworzyć sieć połączeń w sobie i ze wszystkim wokół. Bez odtworzenia tego włókna połączenia żadna zmiana nie jest możliwa. Wytańczmy lepszy świat. Praktyka świadomego tańca prowadzi uczestnika do radości i połączenia, a także do większej przyjemności bycia w ciele – jeśli będzie to na trawie, to i do brudnych stóp. 😉