Karolina Kartasińska – Herbaciana SMYKO – MULTISENSORYKA®

SMYKO – MULTISENSORYKA® to zajęcia sensoryczne wspierające rozwój niemowląt i małych dzieci w oparciu o metodę integracji sensorycznej. Na zajęciach jest mnóstwo: słuchania i śpiewania, masowania i dotykania różnorodnych faktur, ściskania i zgniatania, malowania i paćkania się, obserwowania i doświadczania, smakowania i wąchania, ruszania się i huśtania/bujania, nieskrępowanego poznawania świata wielozmysłowo.

SMYKO – MULTISENSORYKA® to zajęcia o charakterze:

  • Rozwojowym – wspierają całościowy rozwój dziecka.
  • Profilaktycznym – zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych – związanych z tzw. deprywacją sensoryczną (czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju).
  • Przesiewowym – prowadzący jest w stanie wstępnie określić profil sensoryczny dziecka – jeśli dziecko nadmiernie poszukuje lub konsekwentnie unika pewnych bodźców sensorycznych. Jest to pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeń integracji sensorycznej.
  • Edukacyjnym – rodzice i opiekunowie dowiadują się, w jaki sposób prawidłowo stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę.
  • Zabawowym – zajęcia odbywają się poprzez zabawę.
  • Nastawionym na proces – a nie na efekt. Na zajęciach najważniejsza jest sama zabawa i doświadczanie, a nie wykonanie konkretnej pracy plastycznej czy zadania.

Karolina Kartasińska – Terapeutka Integracji Sensorycznej, trenerka zajęć SMYKO – MULTISENSORYKA®, Sensoplastyka®, Doradca Noszenia Dzieci, Promotor Karmienia Piersią, Członek Fundacji MamGrono. Pracuję z dziećmi i ich rodzicami od ponad 9 lat udzielając wsparcia okołoporodowego i rodzicielskiego. Prywatnie żona i mama dwóch córek.

Na zajęcia należy zabrać ze sobą wygodny strój, który może się w trakcie ubrudzić. Dla opiekuna również. Ewentualnie coś do przebrania i ręcznik/pieluchę tetrową do wytarcia.

Na zajęcia obowiązują zapisy. Link do zgłoszeń tutaj.