Katarzyna Jackowska-Enemuo – Otwarty krąg straty

Zapraszamy do kręgu, w ramach którego tworzymy miejsce na przeżywanie i rozmawianie o różnych rodzajach straty. Na uwalnianie tego, co często nie znajduje miejsca w rozmowach i codzienności. A jest, po prostu jest – w nas i z nami.  

Jakkolwiek terminu “żałoba” używamy najczęściej w odniesieniu do śmierci kogoś bliskiego, to w ramach tego kręgu chcemy go poszerzyć, otworzyć. Dlaczego? Ponieważ doświadczanie i przeżywanie straty jest zawsze indywidualne, a różnych rodzajów żałoby nie można ze sobą porównywać. Jako żałobę możemy przeżywać zarówno śmierć bliskiej osoby, jak śmierć zwierzęcia. 

Ale również rozstanie, utratę tożsamości związaną ze zmianą pracy lub miejsca zamieszkania oraz wszystkie inne głębokie zmiany w życiu. A nawet nadzieje, które nie mają szans na spełnienie. 

Zapraszamy zatem do kręgu, w którym jest miejsce na przeżywanie i dzielenie się wszystkimi rodzajami żałoby, który pomieści nas i nasze najróżniejsze straty. W którym żałobę, smutek, ale też wszystko, co wraz z nimi przychodzi uznajemy za naturalną część naszego życia. W którym płakanie ale też śmiech lub inne potrzebne nam sposoby ekspresji są absolutnie na miejscu. I powierzamy je opiece zarówno tej chwilowej społeczności, jaką stanowimy my – uczestnicy kręgu, jak i szeroko rozumianemu światu.

Spotkanie dla osób dorosłych. Założenia podstawowe: życzliwość

 

Matronat

Instytut Dobrej Śmierci 

fb

 ig),

www

instytutdobrejsmierci

pl

 

Na warsztaty obowiązują zapisy. 

Katarzyna Jackowska-Enemuo: antropolożka kultury, opowiadaczka, kompozytorka i pisarka, która od czterech lat zajmuje się w praktyce tematem śmierci, żałoby i straty. W ramach inicjatywy @Przemiany tworzy i prowadzi osobiste obrzędy przejścia – związane zarówno ze śmiercią, jak i innymi istotnymi momentami życia. Towarzyszy ludziom w doświadczeniu śmierci bliskich. Uczy się ciągle i zarazem prowadzi różne działania edukacyjne, których celem jest oswajanie tematu śmierci, odchodzenia i straty.