Koncert | Kuczeryki

Kuczeryki to grupa młodych osób zainspirowanych śpiewem tradycyjnym, słowiańskim folklorem i pięknem ludowych pieśni. Zespół wykonuje pieśni tradycyjną techniką
wydobywania głosu w sposób naturalny – inną od powszechnie znanego, klasycznego. Śpiew tradycyjny w Polsce to nie żadna nowość czy zamierzchła przeszłość, to codzienność mieszkańców polskiej wsi zaledwie dwa pokolenia wstecz. Wspólny śpiew był obecny podczas pracy, zabawy, ale też we wszystkich ważnych momentach życia – od narodzin, przez wesele, aż po koniec życia. Charakter śpiewu związany jest ze wspólnym przeżywaniem emocji, zaś jego siła wynika z potrzeby komunikacji w codziennym życiu wsi – wołania na otwartych przestrzeniach czy podczas gwarnych spotkań.
Dla Kuczeryków najważniejsza jest siła, przyjemność i radość odnajdywane we wspólnym śpiewaniu. Jak dawniej – nie uczą się pieśni z nut, ale ze słuchu i ustnego przekazu.
Na koncercie będzie można wyruszyć w muzyczną wędrówkę tropem pieśni polskich, ale też usłyszeć wschodniosłowiański wielogłos (pieśni ukraińskie, białoruskie). Podczas Święta Herbaty zaśpiewają pieśni związane z Kupałnocką/ nocą św. Jana czyli z najważniejszym słowiańskim świętem miłości!