Lekcje pokoju

Wszechobecne dziś czarno-białe schematy myślenia o zjawiskach migracji na świecie, prowadzą do wzrostu przemocy i nienawiści. Naszym celem jest rozbijanie tych schematów i kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia podczas warsztatów i spotkań.

Wspólne rozmowy, choćby najkrótsze, najskuteczniej rozbijają stereotypy i czarno-białe postrzeganie świata, a dzięki temu – budują pokój. Podczas spotkania porozmawiamy na temat stereotypowego postrzegania grup mniejszościowych żyjących w Polsce. Zastanowimy się jakie są źródła schematów kształtujących nasz obraz rzeczywistości. Będzie to przestrzeń do dyskusji na temat przyczyn współczesnych migracji oraz do refleksji nad obecną sytuacją panującą na granicy polsko-białoruskiej oraz polsko-ukraińskiej.