Marian Cieslar

Beyond the Game: Emotions and Chess Join me as I share my life story—a journey that began with a passion discovered even before I could read. Chess, a marvelous game, that i fell in love with from the start. I couldn’t resist the fascination of sacrifice, as it sits in any chess player’s nature. Sacrifices brought me to my first love, briefly making me a junior chess master of Poland. Sacrifices opened doors to numerous opportunities in life, but also tested my mental health to its limits. Are you ready to reveal the hidden messages beyond the chessboard?

 

Poza Grą: Emocje i Szachy Dosiądź się i posłuchaj historii mojego życia – podróży, która rozpoczęła się od pasji odkrytej nawet przed tym, jak nauczyłem się czytać. Szachy to wspaniała gra, porwały mnie od samego początku. Nie mogłem oprzeć się fascynacji poświęcenia. która jest częścią natury każdego szachisty. Ofiary zaprowadziły mnie do pierwszej miłości, na chwilę uczyniły mnie juniorskim mistrzem szachów Polski. Otworzyły drzwi do licznych możliwości w życiu, ale też wystawiły moją odporność psychiczną na próbę. Czy jesteś gotowy, aby odkryć ukryte przesłania poza szachownicą? CZ Mimo Hru: Emoce a Šachy Přidej se a poslouchej příběh mého života – cestu, která začala s vášní objevenou ještě předtím, než jsem se vůbec naučil číst. Šachy mě uchvátily od samého začátku. Nemohl jsem odolat fascinaci obětí, která je součástí přirozenosti každého šachisty. Oběti mě přivedly k první lásce, na chvíli mě učinily juniorským mistrem šachu v Polsku. Otevřely mi dveře k mnoha možnostem v životě, ale také prověřily moji mentální odolnost do hranic. Jsi připraven objevit skryté poselství za šachovnici?