Nagomi tea

nagomitea.cz je značka se sídlem v Praze, kterou reprezentují Martin a Satoko. Mají rodinu v Japonsku a často tam jezdí, aby navštívili své příbuzné a osobně vybrali a ochutnali čaje před jejich nákupem. Provozují online obchod a účastní se různých čajových akcí. Zaměřují se na osvětu o japonském čaji a kultuře, proto je lze také najít na čajových akcích v Břevnoském klášteře a jiných nečajových akcích, kde lidem radí, proč a jak správně pít japonský čaj. Mnoho čajů, které nabízejí, pochází z vesnice Isagawa v prefektuře Shizuoka, kde mají mnoho přátel. Místo je také známé svým ekologickým čajem.
Dovážejí různé druhy japonského čaje přímo z oblasti Shizuoka, která je známá produkcí čaje. Jejich nabídka zahrnuje dobře známý hluboce napařený čaj Sencha Fukamushi, ale také lehce napařený čaj Sencha Asamushi, stonkový čaj Kukicha, pražený čaj Houjicha (hódžiča), Matcha, Gyokuro a jedinečné druhy čaje, jako jsou japonský černý (červený) čaj Koucha a Oolong zpracovaný z různých japonských kultivarů. Nabízejí také vysokou kvalitu práškového čaje Houjicha, kterou lze použít různým způsobem, jako například do cukroví nebo na latte, případně cappuccino.
Kromě toho mají konvičky (kyusu) z Tokoname a stylové šálky z Mino yaki. Dopřejte si více času a navštivte je osobně na jejich stánku.

EN:
Nagomi Tea is a brand based in Prague, represented by Martin and Satoko. They have family in Japan and often travel there to visit their relatives and personally select and taste teas before purchasing them. They run an online store and participate in various tea events. They focus on educating people about Japanese tea and culture, so they can also be found at tea events in Břevnoský Klášter and other non-tea events, advising people on why and how to properly drink Japanese tea. Many of the teas they offer come from the village of Isagawa in Shizuoka Prefecture, where they have many friends. The place is also known for its eco-friendly tea.
They import various types of Japanese tea directly from the Shizuoka region, known for its tea production. Their range includes well-known deeply steamed Sencha Fukamushi tea, as well as lightly steamed Sencha Asamushi tea, twig tea Kukicha, roasted tea Houjicha, Matcha, Gyokuro, and unique types of tea such as Japanese black (red) tea Koucha and Oolong processed from various Japanese cultivars. They also offer high-quality powdered Houjicha tea, which can be used in various ways, such as in cookies or in lattes or even cappuccinos.
In addition, they have Tokoname teapots (kyusu) and stylish cups from Mino yaki. Take some extra time and visit them personally at their stand.