Rishe Tea

Rishe Tea je první a pravděpodobně jediný český dovozce, který nakupuje čaj pouze od organických farmářů. A to pouze od těch nejlepších – od průkopníků a zakladatelů organického zemědělství v Japonsku, se kterými nás spojuje osobní známost a láska k poctivému čaji.

 Již dvacet let s úsměvem brázdíme vlny čajového světa, abychom Vám dovezli ty nejlepší čaje. 

Rishe Tea is the first and probably the only Czech importer who buys tea exclusively from organic farmers. And only from the best – from pioneers and founders of organic agriculture in Japan, with whom we have a personal relationship and love for honest tea.

For twenty years we have been cruising the waves of the tea world with a smile, to bring you the best teas.