Wspólna medytacja

Wspólna medytację co godzinne przez 20 minut poprowadzi Tomáš Ruta.