ŻYWA BIBLIOTEKA

Żywa Biblioteka to narzędzie, którego celem jest praca z uprzedzeniami i dyskryminacją. Działa tak jak zwykła biblioteka: odwiedzający mogą przeglądać katalog dostępnych tytułów, wybrać książkę, którą chcą przeczytać i wypożyczyć ją na określony czas. Po przeczytaniu zwracają książkę do biblioteki i, jeśli chcą, wypożyczają kolejną. Jedyna różnica polega na tym, że w Żywej Bibliotece książki są ludźmi, a czytanie polega na rozmowie.

Żywa Biblioteka stała się częścią programu Rady Europy w 2003 r., a siłą napędową jej włączenia była świadomość, że praw człowieka nie można bronić i promować wyłącznie za pomocą tekstów prawnych. Istnieje – dziś bardziej niż kiedykolwiek w niedawnej przeszłości – potrzeba podniesienia świadomości szerszej opinii publicznej na temat znaczenia praw człowieka dla tkanki naszych demokracji oraz odpowiedzialności poszczególnych obywateli za realizację abstrakcyjnych praw człowieka w ich codziennych interakcjach.

Wydarzenie Żywa Biblioteka ma na celu stworzenie integracyjnej i bezpiecznej przestrzeni, w której osoby mogą angażować się w znaczące rozmowy z „ludzkimi książkami”.

Podjęliśmy wszelkie środki, aby zapewnić, że wydarzenie Żywa Biblioteka zapewnia bezpieczne i pełne szacunku środowisko dla wszystkich uczestników. Bezpieczne i pełne szacunku środowisko dla wszystkich uczestników.