„Setkání s Jiným je pro člověka zásadní událostí.
Zásadní, neboť utváří identitu.“
E. Levinas

ČAJ

Sběry pouze nejvyšší kvality a jedinečné odrůdy v dostatečné hojnosti – poznej jej všemi smysly.

WORKSHOPY

Rádi se dělíme – nejen čajem, ale také dovednostmi a znalostmi. Inspiruj se a odejdi ze Svátku bohatší!

KONCERTY

Díky hudbě si můžeme porozumět dokonce tehdy, pokud neznáme cizí jazyky. Poznávej svět v rytmech Svátku čaje.

RODINNÁ ZÓNA

Pokud jsi rodič, můžeš využít program festivalu, zatímco se tvé dítě zabaví na kreativní lekci pod vedením učitelů z lesní školky.

LITERÁRNÍ SETKÁNÍ

Ti, kteří byli a viděli, vyprávějí o vzdáleném světě, jdou z toho, co nás odlišuje, abychom zjistili, co nás všechny spojuje.

ART ZÓNA

Abys mohl/a malovat, musíš prý zavřít oči a začít zpívat… Zkus s námi uvolnit svůj tvůrčí potenciál!

ŽIVÁ KNIHOVNA

Někdy si vytváříš názor na někoho nebo na celou partu podle „obalu“. Pouze v otevřeném dialogu můžeš svůj názor a podrobit ho realitě.

RELAXAČNÍ ZÓNA

Ponoř se do hlubokého odpočinku. Klid, zpěv ptáků, pozornost a relaxace. Zažij čaj
v poklidném režimu.

RUKODĚLNÝ JARMARK

Skutečná kvalita pochází vždy z umění a nadšení. Svátek čaje podporuje tvůrce, řemeslníky a umělce, kteří vdechnou život předmětům denní potřeby.

ORGANIZÁTOŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

ZÁŠTITA

european_solidarity_corps_logo
Funded by the European Union