Zero Waste

Zero Waste

Każdego roku się przy organizacji festiwalu uczymy i rozwijamy, a tym samym rośnie nasza świadomość. Staramy się coraz bardziej redukować ilość wytwarzanych śmieci. W związku z tym nie tylko segregujemy śmieci, ale prosimy Was również o pomoc w zmniejszeniu ich produkcji razem z nami.

ŚMIECI – na terenie objętym festiwalem znajdują się kosze do segregacji śmieci, w tym bio odpadków.

KUBEK – nie ma potrzeby przynoszenia własnych kubków / czarek / filiżanek, bo jak za pewnie pamiętacie, wraz z biletem wstępu podarujemy Was ceramiczną czarką od Andrzeje Bero lub czeskiego ceramika Jirki Duchka.

SŁOMKA – nie będziemy rozdawać słomek, chyba że papierowe… Największym miłośnikom proponujemy zakup metalowej lub bambusowej.

NACZYNIA – na stoiskach znajdziecie tylko i wyłącznie bio kompostowalne jednorazowe naczynia. Jeśli możecie, zabierzcie również ze sobą swoje „przenośne” naczynia.

STOISKA – wystawcy nie będą Wam rozdawać plastikowych toreb, a zakupione produkty zapakują w materiały naturalne. Jeśli możecie, zabierzcie ze sobą swoje kosze i „taszki” na zakupy.

DRUK – zminimalizowaliśmy ilość drukowanych materiałów promocyjnych, nie drukujemy więc tysięcy plakatów ani ulotek lub programów. Wybieramy wersję elektroniczną.

SPOTKANIA – na festiwalu nie brakuje również wykładów i warsztatów, które pomagają Wam lepiej zrozumieć tematykę „zero waste”.